Publikation

Kommunal avfallsplanering

Vägledning om tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
Pojke vid återvinningsstation.

Om publikationen

Från och med den 1 augusti 2020 ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6) de tidigare föreskrifterna (NFS 2017:2).

Denna vägledning har ännu inte uppdaterats med hänsyn till de nya föreskrifterna. En uppdatering av vägledningen kommer att göras inom kort. Till dess framgår förändringarna av föreskriften av denna webbsida som kan läsas tillsammans med vägledningen:

Regler om kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

Huvudmålgrupp för denna vägledning är kommunerna, som är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. En annan målgrupp är länsstyrelserna som har en viktig roll i den kommunala avfallsplaneringen. Länsstyrelsen ska bland annat sammanställa kommunernas planer och bör delta i samråd om avfallsplan och tillhörande miljöbedömning.

ISBN
978-91-620-6760-1
Utgiven
‎4‎/‎4‎/‎2017
Sidor
40
Omslagsbild till publikation 978-91-620-6760-1