Publikation

Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall

Kantad kulhalsbock med dess ljusa skenben.

Om publikationen

Kantad kulhalsbock (Acmaeops marginatus)
Cholodkovskys bastborre (Carphoborus cholodkovskyi)
Tolvtandad barkborre (Ips sexdentatus)
Avlång barkborre (Orthotomicus longicollis)
Smal skuggbagge (Boros schneideri)
Tallgångbagge (Cerylon impressum)
Tallbarksvartbagge (Corticeus fraxini)
Avlång barksvartbagge (Corticeus longulus)
Linjerad plattstumpbagge (Platysoma lineare)

De nio arterna som ingår i åtgärdsprogrammet för skalbaggar på nyligen död tall utvecklas främst i floemet (levande vävnad i innerbarken) på nyligen död tall. Nyligen död tall avser försvagade, döende och döda tallar med tämligen intakt bark. De nio programarterna är kantad kulhalsbock (Acmaeops marginatus), cholodkovskys bastborre (Carphoborus cholodkovskyi) tolvtandad barkborre (Ips sexdentatus), avlång barkborre (Orthotomicus longicollis), smal skuggbagge (Boros schneideri), tallgångbagge (Cerylon impressum), tallbarksvartbagge (Corticeus fraxini), avlång barksvartbagge (Corticeus longulus), linjerad plattstumpbagge (Platysoma lineare). Stående, nyligen död tall är ett gemensamt substrat där fem av arterna föredrar tunn bark och tre arter grovbarkiga delar av nyligen död tall. Minst fyra av arterna kan också hittas på färska lågor av tall.

Alla arter har varit betydligt vanligare tidigare, men har minskat kraftigt under de senaste 100 åren. Vissa av arterna har sitt främsta utbredningsområde i norra Norrland, medan smal skuggbagge idag endast är känd från Gotska sandön. Avlång barkborre finns också på Gotska Sandön och har nyligen återupptäckts på nordligaste delen av Öland. Arterna gynnas av stora sammanhängande tallskogsområden med påverkan av naturlig störningsdynamik som till exempel skogsbrand.

Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att myndigheter, skogsbolag och andra privata markägare ska samarbete runt värdefulla tallområden i varje län. I dessa tallområden ska tallskogens ekosystem gynnas genom till exempel kontrollerad naturvårdsbrand, men även genom skapande av nydöd tall mekaniskt. Efter några år efter att en tall har dött är den inte så intressant för programarterna längre. Istället kommer andra arter att dominera på äldre död tallved för vilka det också finns ett åtgärdsprogram. Åtgärder för skalbaggar på nyligen död tall gynnar därför även många andra arter som utnyttjar död tall i senare successionsstadier.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6599-7
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2013
Sidor
112
Författare
Roger B. Pettersson
Omslag publikation.