Publikation

Åtgärdsprogram för långhorningar i hassel och klen ek

Mindre ekbockar i nyponrosbuske på Blå jungfrun i Kalmar län.

Om publikationen

  • Mörk spegelbock (Phymatodes pusillus)
  • Ekgrenbock (Exocentrus adspersus)
  • Hasselbock (Oberea linearis)
  • Mindre ekbock (Cerambyx scopolii)
  • Molnfläcksbock (Mesosa nebulosa)
  • Rödbent ögonbock (Ropalopus femoratus)

De sex långhorningarna mörk spegelbock (Phymatodes pusillus), ekgrenbock (Exocentrus adspersus), hasselbock (Oberea linearis), mindre ekbock (Cerambyx scopolii), molnfläcksbock (Mesosa nebulosa), och rödbent ögonbock (Ropalopus femoratus) finns inom delvis olika och begränsade delar av framför allt landets sydöstra del. Livsmiljön återfinns i övergångszonen mellan jordbruks- och skogsbruksområden, inom busk- och trädbärande betesmarker, i vägkanter, på hyggen och i ekrika hällmarker.

Arterna utnyttjar i huvudsak nydöd eller döende ek- och/eller hasselved av klenare dimensioner. En av de viktigaste åtgärderna för arternas långsiktiga överlevnad är att det utvecklas goda hänsynsrutiner vid hantering av löv-GROT (GROT, GRenar Och Toppar), framförallt i sydöstra Sverige.

På sommaren attraherar löv-GROT mycket stora mängder med vedinsekter som letar efter substrat att lägga ägg i. Om sedan GROT-en tas bort så riskerar stora mängder larver att flisas tillsammans med veden vilket leder till minskad reproduktionsframgång.

Målsättningen med åtgärdsprogrammet är på kort sikt att öka kunskapen och medvetenheten om arterna och de miljöer de lever i, både hos markägare och brukare men även hos tjänstemän och entreprenörer som på olika sätt kommer i kontakt med de miljöer där arterna finns. Vidare ska åtgärdsprogrammet bidra till att särskilt stor naturhänsyn tas vid gallring och röjning i lämpliga miljöer i östra Småland och i Mittlandsskogen på Öland.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6548-5
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2013
Sidor
49
Författare
Niklas Franc
Omslag publikation.