Publikation

Åtgärdsprogram för fältpiplärka

(Anthus campestris)
Fältpiplärka med föda på sanddyn vid Furuboda.

Om publikationen

Fältpiplärka är en långflyttare som övervintrar i Afrika och som endast finns i Sverige under sin häckningstid (maj till augusti). Efter en långvarig minskning har den försvunnit som regelbunden häckfågel i många landskap och häckar numera bara i östra Skåne. Öppen mark med lågvuxen vegetation och en hög andel sandblottor karaktäriserar ofta fältpiplärkans häckningsmiljöer.

Dessa miljöer är normalt hävdberoende för att inte växa igen. Brist på lämpliga häckningsmiljöer är troligen den mest begränsande faktorn för arten. Uppodling, trädplantering och igenväxning av öppna sandmarker har varit negativt för fältpiplärka liksom för många andra sandmarksanknutna arter.

Det är mycket angeläget att kvarvarande häckningslokaler har en hög habitatkvalitet och att ytterligare sandmarker, främst i östra Skåne, restaureras och sköts, vilket även gynnar en rad andra sandmarksspecialister. Naturvårdsbränning, bete, uppryckning av träd och framgrävning av öppen sand är några viktiga åtgärder. Genom sådana åtgärder kan förhoppningsvis populationen av fältpiplärka öka så att den framdeles återetablerar sig på tidigare häckningslokaler i södra Sverige. Uppföljning av antal par och revir är angeläget för att följa artens utveckling och utvärdera om åtgärderna är verksamma.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6542-3
Utgiven
‎4‎/‎14‎/‎2015
Sidor
53
Författare
Krister Larsson och Örjan Fritz
Omslag till publikation 6542-3.