Publikation

Åtgärdsprogram för barbastell

(Barbastella barbastellus)
Barbastell dricker vatten.

Om publikationen

Barbastell (Barbastella barbastellus) finns sällsynt i södra Sverige upp till Östergötland och Västergötland och med enstaka fynd norr därom. Barbastellen har i norr de flesta kolonierna i byarinnehålla en artrikedom i träd-, busk- och fältskikten. Hoten i norr är först och främst att mycket avtill att mer bevara åldrande lövträdsbestånd. De föreslagna åtgärderna inriktas huvudsakligen på att återskapa och sköta värdefulla livsmiljöer.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6532-4
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2015
Sidor
48
Författare
Ingemar Ahlén
Omslag publikation.