Publikation

Åtgärdsprogram för stäppartade torrängar i Västsverige

Stäppartad torräng i naturreservatet Nolgården i Vartofta-Åsaka, Falköping. Extensiv slåtteräng i förgrunden och betesvarianten av torrängen i bakgrunden.

Om publikationen

Programmet syftar till bevarande av stäppartade torrängar i Västsverige och arterna fjädergräs, drakblomma, och smalbladig lungört.

Den naturtyp som programmet omfattar är den artrikaste variant av torräng som förekommer i Västsverige. Programarterna är karaktärsväxter för naturtypen. Naturtypen påträffas i kalkrika områden med grusiga till moiga jordar i Falköpings och Ulricehamns kommuner.

Programmet föreslår avpassad skötsel med slåtter och/eller bete kompletterad med röjning och bränning. I vissa fall föreslås även markstörning för att efterlikna ett tidigare lindbruk. Det föreslår även utsättning av fjädergräs samt inventering och informationsinsatser.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6405-1
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2010
Sidor
68
Författare
Lennart Sundh
Omslag publikation.