Publikation

Planering och kommunikation kring vindkraft i havet

En studie av lokala förankringsprocesser

Om publikationen

Planering av vindkraftsetableringar möter många känslor och åsikter hos de som berörs av etableringen- oavsett om lokaliseringen är på land eller i havet. Den här rapporten presenterar kunskap om hur utformningen av förankringsprocesserna kan påverka det lokala mottagandet. Studien jämför tre kustkommuner: Mörbylånga, Torsås och Skurup, och bygger bland annat på intervjuer med vindkraftsentreprenörer, myndighetspersoner och artiklar från lokala nyhetstidningar.

Kunskapen är användbar för exempelvis projektörer och handläggare på myndigheter i samband med planering.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområden: Människors intressen.

ISBN
978-91-620-6350-4
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2010
Sidor
128
Författare
Sanna Mels och Lars Aronsson.
Omslagsbild