Publikation

Åtgärdsprogram för sydlig kärrsnäppa

(Clidris alpina schinzii)
Sydlig kärrsnäppa.

Om publikationen

Sydlig kärrsnäppa var tidigare allmän i södra Sverige men har minskat mycket kraftigt och är nu akut hotad (CR). Anledningen till tillbakagången är förluster av lämplig livsmiljö i form av hävdade, öppna och våta gräsmarker med en vegetation där låga tuvor förekommer. Ökad predation på ägg och ungar samt inavelsdepression är andra allvarliga problem. Åtgärdsprogrammet förespråkar en mängd förbättringar av lämpliga lokaler så att lämplig livsmiljö skapas och att predationsskydd i form av elstängsel eller skyddande burar etableras där arten är utsatt för predation. Genetiska studier föreslås också.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

_ _ _ _ _ _ _

Beställtryck, ej rabatt.

_ _ _ _ _ _ _

Uppdaterad åtgärdstabell för sydlig kärrsnäppa, 2016 – 2019
Programmet har redovisats till Naturvårdsverket som beslutat att förlänga programmet till och med 2019 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2016–2020 för att sydlig kärrsnäppas bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras.

Uppdaterad åtgärdstabell för sydlig kärrsnäppa, 2016 – 2019 (pdf 135 kB)

ISBN
978-91-620-6388-7
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2010
Sidor
44
Författare
Lars-Åke Flodin, m.fl.
Omslag publikation.