Publikation

Åtgärdsprogram för havsmurarbi

(Osmia maritima)
Hane av havsmurarbi (Osmia maritima) vid Haväng 2004 på blad av strandvial (Lathyrus japonicus).

Om publikationen

Havsmurarbiet (Osmia maritima) förekommer på sandstrandsområden längs Nordsjöns och sydvästra Östersjöns kuster. Igenplanteringar och igenväxning av dynmiljöer har kraftigt minskat artens livsutrymme, och idag finns biet endast på 6 lokaler i Sverige. Arten är klassad som akut hotad (CR). Programmet föreslår bland annat omfattande restaureringar av dynmiljöer.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6341-2
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2010
Sidor
44
Författare
Björn Cederberg m.fl.
Omslag publikation.