Publikation

Åtgärdsprogram för gulfläckig igelkottspinnare

(Hyphoraia aulica)
Nykläckt hane av gulfläckig igelkottspinnare.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram behandlar bevarandeåtgärder för Gulfläckig igelkottspinnare (Hyphoraia aulica) under perioden 2010-2014. Den är i rödlistan klassad som akut hotad (CR). De mest överhängande hoten är igenväxning av artens habitat och markexploateringar samt alltför hårt betestryck. Några åtgärder som föreslås i detta program är röjning, extensivt betesdrift eller slåtter och inventering.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6325-2
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2009
Sidor
40
Författare
Håkan Elmquist
Omslag publikation