Publikation

Åtgärdsprogram för bombmurkla

(Sarcosoma globosum)
Bombmurkla.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet beskriver bombmurklan (Sarcosoma globosum) och dess livsmiljö. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar för ökad kunskap, att upprätta landskapsplaner för bevarande av bombmurkla och åtgärder för skydd/skötsel.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6333-7
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2009
Sidor
44
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.