Publikation

Riskbedömning av förorenade områden

En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning

Om publikationen

Rapporten beskriver hur man kan bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till förorenade områden. Syftet är att uppskatta vilka riskerna kan vara idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas.

Ingår i en serie med tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978). 

ISBN
978-91-620-5977-4
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2009
Sidor
146
Omslag publikation.