Publikation

Riktvärden för förorenad mark

Modellbeskrivning och vägledning
Blåbär i närbild.

Om publikationen

Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark.

Ett av flera verktyg i en riskbedömning är riktvärden. Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. I rapporten finns handledningen till ett beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark.

Generella riktvärden för förorenad mark 2016 (pdf 1 MB)

Beräkningsprogram, version 2.0.1 (xlsm 1,2 MB)

Ingår i en serie med dessa tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978).

ISBN
978-91-620-5976-7
Utgiven
‎8‎/‎31‎/‎2009
Sidor
272
Omslag publikation