Publikation

Riktvärden för förorenad mark

Modellbeskrivning och vägledning
Blåbär i närbild.

Om publikationen

Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. Rapporten ingår i en serie med tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978).

Riktvärden är ett av flera verktyg i en riskbedömning. Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. I rapporten finns handledningen till ett beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark. Delar av rapporten med avseende på generella- och platsspecifika riktvärden har uppdaterats.

För närmare beskrivning hänvisas till vägledningssidan för riktvärden:

Riktvärden för förorenad mark

På vägledningssidan för riktvärden hittar du även en tabell med generella riktvärden för förorenad mark samt beräkningsverktyget.

ISBN
978-91-620-5976-7
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2009
Sidor
272
Omslag publikation