Publikation

Att välja efterbehandlingsåtgärd

En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål

Om publikationen

Rapporten beskriver övergripande hur utredningsprocessen för ett förorenat område kan gå till. Syftet är att ge en samlad bild över hur man kan ta fram ett bra beslutsunderlag för val av åtgärd. Del 1 av 3.

Ingår i en serie med tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978).

ISBN
978-91-620-5978-1
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2009
Sidor
164
Omslag till 978-91-620-5978-1