Publikation

Åtgärdsprogram för väddnätfjäril

(Euphydryas aurinia)
Väddnätfjäril.

Om publikationen

Väddnätfjärilen har minskat kraftigt under 1900-talet. Den är knuten till öppna miljöer med god förekomst av obetad ängsvädd. Programmet har en bilaga som omfattar kärrantennmal, ängsväddantennmal och rosenmott. Åtgärder som föreslås är bland annat anpassad skötsel, röjningar, inventeringar populationsförstärkningar och information.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5920-0
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2008
Sidor
79
Författare
Claes U. Eliasson och Jan-Olov Björklund.
Omslag publikation.