Publikation

Åtgärdsprogram för ostronört

(Mertensia maritima)
Ostronört.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts två gånger i sin nuvarande form och gäller nu fram till 2023.

Ostronört (Mertensia maritima), förekommer på steniga havsstränder påverkade av saltstänk, kraftiga vindar och isdrift, och arten har ett flertal anpassningar för miljön. Den har minskat kraftigt under 1900-talet och är klassad som starkt hotad (Hotkategori EN).

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5971-2
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2009
Sidor
29
Författare
Mattias Lindholm, Thomas Appelqvist och Ola Bengtson.
Omslag publikation.