Publikation

Åtgärdsprogram för martorn

(Eryngium maritimum)
Martorn.

Om publikationen

Martorn växer uteslutande längs kusterna och trivs främst i sandiga miljöer. I Sverige förekommer arten från Bohusläns norra kust till Ölands och Gotlands kuster i Östersjön. Den är klassad som starkt hotad i den svenska rödlistan. Åtgärder som föreslås är bland annat informationsinsatser, skötselförsök och framtagande av ny kunskap.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5940-8
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2009
Sidor
35
Författare
Ola Bengtsson, Thomas Appelqvist och Mattias Lindholm.
Omslag publikation.