Publikation

Åtgärdsprogram för kalktallskogar

Kalktallskog med blåsippsmattor. Skog i tidig igenväxningssuccession, Gotland, Gothemhammar 2003.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram behandlar bevarandeåtgärder för kalktallskogar under perioden 2009-2013. Programmet beskriver olika typer av kalktallskogar, hotet mot dessa samt vilka åtgärder för skydd och skötsel som är lämpliga.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5967-5
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2009
Sidor
80
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.