Publikation

Åtgärdsprogram för finnögontröst

(Euphrasia rostkoviana ssp. fennica)
Finnögontröst.

Om publikationen

Finnögontröst finns på drygt 30 lokaler, främst i Småland, Östergötland och Uppland. Den växer i gamla fodermarker, men ibland även i vägkanter och andra gräsmarker, och är starkt beroende av bete eller slåtter. I programmet föreslås åtgärder som kunskapsuppbyggnad, information, utveckling av skötselmetoder samt skötsel och restaurering av växtplatser.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5918-7
Utgiven
‎10‎/‎31‎/‎2008
Sidor
36
Författare
Thomas Appelqvist, Tomas Fasth och Ola Bengtson.
Omslag publikation.