Publikation

Åtgärdsprogram för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar

Daggig ginstmätare, Pseudoterpna pruinata, blå vit mönstrad fjäril.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet omfattar två ginstarter och 11 arter ginstlevande fjärilar. Arternas traditionella livsmiljö är betade och regelbundet brända utmarkshedar, men flera arter kan även förekomma i grustäkter och vägkanter. Ginstmiljöerna i Västsverige har gått tillbaka starkt under 1900-talet, sannolikt återstår endast någon procent av de arealer som tidigare funnits. De återstående ginstmiljöerna är dessutom starkt fragmenterade. Orsaken till ginsthedarnas tillbakagång är främst jordbruksdriftens förändring under 1900-talet, och att stora delar av ginsthedarna vuxit igen eller omförts till åker eller skogsmark. Utvecklingen har varit likartad i övriga Västeuropa. 

Åtgärdsprogrammet är ett vägledande dokument, och har som syfte att öka kunskaperna om ginstarternas och de ginstlevande fjärilarnas ekologi, utbredning i landet och vilka åtgärder som är centrala för att förbättra deras bevarandestatus. Programmet föreslår både inventeringar och andra åtgärder för att öka kunskaperna om arterna samt skötsel- och restaureringsåtgärder för att förbättra situationen för dem.

ISBN
978-91-620-5731-6
Utgiven
‎6‎/‎30‎/‎2007
Sidor
42
Författare
Krister Larsson
Omslag publikation.