Publikation

Åtgärdsprogram för bevarande av svartfläckig blåvinge

(Maculinea arion)
Svartfläckig blåvinge, Maculinea arion

Om publikationen

Svartfläckig blåvinge är vår största blåvinge. I Sverige förekommer den i dag framför allt i östra Skåne samt på Öland och Gotland, men i övriga delar av södra Sverige är den nästan försvunnen. Minskningen beror generellt sett på biotopförändringar: lokaler har fått växa igen eller har exploaterats.

ISBN
978-91-620-5652-2
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2007
Sidor
47
Författare
Håkan Elmquist och Per Stadel Nielsen.
Omslag publikation.