Publikation

Åtgärdsprogram för nipsippa och gotlandssippa

(Pulsatilla patens och P. vulgaris ssp. gotlandica)
Nipsippa, Pulsatilla patens, lila blomblad, gul pistill och luddig undersida.

Om publikation

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är vägledande dokument för olika viktiga aktörers samordnade arbete för arter där särskilda bevarandeinsatser behövs. 

Nipsippa som är missgynnad finns bara i Gotlands och Sollefteå kommuner. Gotlandssippa som är sårbar finns bara på Gotland. Båda sipporna har problem med föryngringen och åtgärdsprogrammet kommer att inriktas på att få en bättre föryngring av dessa växter genom röjningar, bete och markbearbetning. Andra viktiga åtgärder är områdesskydd, information och inventering.

ISBN
978-91-620-5672-7
Utgiven
‎12‎/‎31‎/‎2006
Sidor
38
Författare
Torbjörn Lindell
Omslag publikation.