Publikation

Åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar

(Sárcodon)
Lundtaggsvamp, Sárcodon Joeídes.

Om publikationen

Fjälltaggsvampar, släktet Sárcodon, är stora och köttiga mykorrhizasvampar. I Sverige förekommer minst 13 arter. Av dessa är två relativt vanliga, nio är rödlistade, en presenteras här som ny för landet och en är troligen ny för vetenskapen. Den senare har tidigare i rödlistningssammanhang sammanblandats med blåfotad taggsvamp. I åtgärdsprogrammet beskrivs och illustreras arterna och deras miljökrav.

Många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa och för flera arter har Sverige av allt att döma en stor andel av den europeiska populationen och därmed ett särskilt bevarandeansvar. Svamparna uppträder på hösten i speciella och ofta hotade skogsmiljöer. Det främsta hotet utgörs av skogsavverkning. Andra hot är t.ex. igenväxning som resulterar i allt tjockare humustäcken.

ISBN
978-91-620-5609-3
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2006
Sidor
72
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.