Publikation

Åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar

Oxhorndyvel, Onthophagus illyricus, en svart skalbagge bökar i dynga.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar omfattar sju arter: månhornsbagge (Copris lunaris), oxhorndyvel (Onthophagus illyricus), köldyngbagge (Aphodius arenarius), fyrfläckig dyngbagge (Aphodius quadriguttatus), streckdyngbagge (Aphodius merdarius), ribbdyngbagge (Heptaulacus sus) och humlekortvinge (Emus hirtus). Med undantag för streckdyngbaggen är de alla knutna till dynga i torra, magra, gärna sandiga betesmarker i sydligaste Sverige, och har drabbats hårt av jordbrukets effektivisering där betet koncentrerats till mer högavkastande marker. Streckdyngbaggen har en större utbredning, är knuten till hästspillning och har minskat främst som en följd av det minskande antalet hästar i jordbruket. 

ISBN
978-91-620-5689-1
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2007
Sidor
90
Författare
Håkan Ljungberg
Omslag publikation.