Publikation

Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan

Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS
En nordisk fladdermus i en grotta.

Om publikationen

Beskriver åtgärder som Sverige bör vidta enligt avtalet. Innefattar skydd och vård av miljöer, kolonier, vinterlokaler, genomförande av inventeringar, övervakning, forskning och information. Innehåller utbredningskartor för alla landets arter.

ISBN
978-91-620-5546-1
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2006
Sidor
27
Författare
Ingemar Ahlén
Omslagsbild