Publikation

Flyttande små- och sjöfåglar

-en förstudie med lokalradar i Kalmarsund

Om publikationen

En förstudie av radarföljningar och flyghöjdsmätningar för att studera småfåglars och sjöfåglars beteenden vid flyttning till havs, i nedsatt sikt och nattetid. Målet är att beräkna risken för kollision för att se hur vindkraftparker påverkar fåglarna.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-5568-2
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2006
Sidor
35
Författare
Jan Pettersson
Omslagsbild