Publikation

Åtgärdsprogram för stor ögontröst

(Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana)
Stor ögontröst.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogrammet beskriver läget för den starkt hotade arten stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana). Artens ekologi, status och hotbild beskrivs i programmet och en rad åtgärder föreslås för att bevara arten. Programmet gäller under perioden 2006–2009 varefter det omprövas och revideras. Programmet är av vägledande karaktär och är inte legalt bindande.

ISBN
978-91-620-5589-5
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
33
Författare
Anders Hallengren
Omslag publikation.