Publikation

Åtgärdsprogram för skorpdagglav

(Diploicia canescens)
Skorpdagglav.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet syftar till att säkerställa skorpdagglavens framtida överlevnad i landet genom att nå gynnsam bevarandestatus. Arten förekommer i Sverige bara på tre kända lokaler i Skåne och befinner sig på sin absoluta nordgräns. I vårt land har arten alltid varit mycket sällsynt och dessutom i princip begränsad till förekomster på alm. Bara i senare tid har förekomster på andra trädslag, t.ex. ask, lönn, ek och lind noterats. Skorpdagglaven är i Sverige rödlistad som Akut hotad (CR).

ISBN
978-91-620-5560-7
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2006
Sidor
24
Författare
Ulf Arup
Omslag publikation.