Publikation

Åtgärdsprogram för sex hotade bokskogsarter

Röd ögonknäppare, Denticollis rubens

Om publikationen

I det här åtgärdsprogrammet föreslås hur bevarandet av fyra skalbaggar, röd ögonknäppare (Denticollis rubens), rombjätteknäppare (Stenagostus rhombeus), gropig blombagge (Ischnomera sanguinicollis) och bokblombock (Anoplodera scutellata), samt igelkottsvampen (Hericium erinaceus) och bokporlaven (Pertusaria velata) bör gå till för att förbättra bevarandestatusen för dessa arter.

ISBN
978-91-620-5553-4
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2006
Sidor
61
Författare
Andreas Malmqvist (huvudförfattare), Richard Andersson, Ulf Arup, Sven G Nilsson och Sigvard Svensson.
Omslag publikation.