Publikation

Åtgärdsprogram för bevarande av skalbaggar på skogslind [på gammal lind]

Habitat av gamla lindar.

Om publikationen

Nio arter av skalbaggar som lever på lind beskrivs här. De mest spektakulära är ögonfläcksbocken, som är starkt hotad, och lindfläcksbocken, som ingår i kategorin sårbar. Dessa arter förekommer i bestånd av mycket gamla lindar, främst i Mälardalen.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Nytt namn på programmet

Åtgärdsprogram för bevarande av skalbaggar på gammal lind (tidigare; skalbaggar på skogslind)

Uppdaterad åtgärdstabell för Skalbaggar på gammal lind, 2017 – 2021

Efter redovisning som lämnades in till Naturvårdsverket 2016, beslutade Naturvårdsverket att förlänga programmet till och med 2021 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2017–2021 för att arternas bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras. 

Uppdaterad åtgärdstabell för Skalbaggar på gammal lind, 2017 – 2021 (pdf 120 kB)

ISBN
978-91-620-5552-6
Utgiven
‎4‎/‎10‎/‎2006
Sidor
38
Författare
Bengt Ehnström
Omslag publikation