Publikation

Sammanställning av bränsledata

Halter och bränslenyckeltal

Om publikationen

Bränsledata från 344 bränsleanalyser i diagramform. Redovisade parametrar är halter i procent torrsubstans av kol, väte, syre, kväve, svavel, aska, kalorimetriskt och effektivt värmevärde på torrt prov, fukthalter och bränslenyckeltal.

ISBN
978-91-620-5401-5
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2004
Sidor
34
Omslag till 91-620-5401-5