Publikation

Förslag för kostnadseffektiv minskning av kväveoxidutsläpp

Kväveoxidavgift och handelssystem för utsläppsrätter

Om publikationen

I rapporten redovisas möjligheterna att minska utsläppen av kväveoxider (NOx), genom utökning av NOx-avgiftens omfattning och justering av avgiftens storlek. Även möjligheterna för ett nationellt handelssystem för NOx-utsläppsrätter behandlas.

ISBN
978-91-620-5356-6
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2004
Sidor
130
Författare
Mats Lindgren, Hans Hjortsberg och Mark Storey.
Omslag till 91-620-5356-6