Publikation

Metodik för inventering av förorenade områden

Analys- och testmetoder

Om publikationen

Beskriver analys- och testmetoder i inventeringsmetodiken MIFO. Naturvårdsverket har tagit fram den inventeringsmetodiken att användas vid inventering av områden som förorenats av bland annat industriell verksamhet. I metodiken ingår analys och testprogram för mark, grundvatten, ytvatten och sediment.

Analys- och testmetoder som beskrivs här utgör en separat del av inventeringsmetodiken. Rapporten ingår i serien Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Serien har utvecklats för användning på länstyrelsen, i kommuner och på andra myndigheter, men vänder sig till alla med ansvar och intresse för en god miljökvalitet.

ISBN
978-91-620-4947-X
Utgiven
‎5‎/‎18‎/‎1999
Sidor
77
Omslag publikation