Publikation

Vad innehåller avlopp från hushåll?

Om publikationen

Näring och metaller i urin och fekalier samt i disk-, tvätt-, bad- & duschvatten

Rapporten redovisar specifika beräkningsvärden – schablonvärden för dagens förhållanden beträffande närings- och föroreningsmängder från hushåll i avlopp från bad, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt i urin och fekalier.

Schablonvärdena är avsedda som underlag, när olika förslag till lösningar av VA-frågor för både enskilda avlopp och tätorer studeras för miljöanpassning av den framtida infrastrukturen.

ISBN
91-620-4425-7
Utgiven
‎5‎/‎17‎/‎1995
Sidor
70
Omslag publikation.