Publikation

Vad innehåller avlopp från hushåll?

Näring och metaller i urin och fekalier samt i disk-, tvätt-, bad- & duschvatten

Om publikationen

Rapporten redovisar specifika beräkningsvärden – schablonvärden för dagens förhållanden beträffande närings- och föroreningsmängder från hushåll i avlopp från bad, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt i urin och fekalier.

Schablonvärdena är avsedda som underlag, när olika förslag till lösningar av VA-frågor för både enskilda avlopp och tätorter studeras för miljöanpassning av den framtida infrastrukturen.

ISBN
987-91-620-4425-7
Utgiven
‎5‎/‎17‎/‎1995
Sidor
72
Omslag publikation.