Publikation

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder

Handbok (2008:4) som vägledning till arbetet med vattenkvaliteten.

Om publikationen

Med särskild tillämpning på vattenmiljö

En konsekvensanalys inklusive kostnadseffektivitetsanalys krävs för de åtgärdsprogram som tas fram av vattenmyndigheterna. Handboken är en del av vår vägledning för arbetet med vattenförvaltning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

ISBN
978-91-620-0155-1
Utgiven
‎10‎/‎15‎/‎2008
Sidor
78