Publikation

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder

Handbok med särskild tillämpning på vattenmiljö

Om publikationen

En konsekvensanalys inklusive kostnadseffektivitetsanalys krävs för de åtgärdsprogram som tas fram av vattenmyndigheterna. Handboken är en del av vår vägledning för arbetet med vattenförvaltning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

ISBN
978-91-620-0155-1
Utgiven
‎10‎/‎15‎/‎2008
Sidor
80