Publikation

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

 

 

Om publikationen

Handbok 2001:1 utgåva 7.

Här ger vi konkreta rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om miljösanktionsavgift. Handboken ger också en bakgrund och belyser regler och hur de bör tillämpas i olika situationer.

Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2013
Sidor
130
Publikationens omslagsbild