Publikation

Flyktiga organiska ämnen (VOC) – Handbok 2007:2

Handbok till Naturvårdsverkets föreskrifter

Om publikationen

Handboken är vår vägledning till föreskriften, NFS 2001:11, som reglerar utsläpp av flyktiga organiska föroreningar från industriell verksamhet. Den riktar sig till tillstånds- och tillsynsmyndigheter, men även verksamhetsutövare kan ha nytta av den.

ISBN
978-91-620-0145-2
Utgiven
‎11‎/‎20‎/‎2007
Sidor
63
Omslag publikation