Publikation

Deponering av avfall – Handbok 2004:2

Handbok 2004:2 med allmänna råd till förordningen (2001:512) om deponering av avfall och till 15 kap. 34 § miljöbalken (1998:808)
Grävmaskin på soptipp, Uppsala

Om publikationen

Handboken ger myndigheter och verksamhetsutövare vägledning i frågor som uppkommer vid tillämpning av deponeringsförordningen. Vi förklarar termer och begrepp och beskriver hur en deponi kan vara uppbyggd, tas om hand och hur den kan avslutas.

ISBN
91-620-0134-5
Utgiven
‎5‎/‎15‎/‎2004
Sidor
45
Omslag publikation