Tillgänglighet för Utsläpp i siffor

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Utsläpp i siffror. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Utsläpp i siffror uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från Utsläpp i siffror på något annat format, eller upplever hinder i tjänsten kan du skicka e-post till oss.

Om du behöver innehåll från Utsläpp i siffror som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns vissa tillgänglighetsbrister i meny, tabeller och sökformulär, WCAG 1.3.1 och WCAG 4.1.2
  • Felmeddelanden i text eller varningar ges i sökresultat inte i direkt anslutning till sökformuläret, WCAG 3.3.1
  • Användare som navigerar med skärmläsare får ingen återkoppling om antalet sökförslag som presenteras nedanför sökfältet, WCAG 4.1.3
  • Kartor ligger i ramar som inte beskrivs med attributet title och det försvårar för hjälpmedelsanvändare som då inte vet vad ramen innehåller, WCAG 4.1.2
  • Alternativ information i direkt anslutning till innehåll i kartor saknas ibland, WCAG 1.1.1
  • Vissa diagram använder bara färg för att förmedla information WCAG 1.4.1
  • För låg kontrast mellan bild och bakgrund i vissa diagram, WCAG 1.4.11
  • På ett par sidor kan man inte ändra inställning för avstånd i texterna, WCAG 1.4.12
  • Layouten är inte responsiv, WCAG 1.4.10

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

  • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Utsläpp i siffror. Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020.

Webbplatsen publicerades 2009.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 22 september 2020.