Tillgänglighet för Naturvårdsverket.se

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av webbplatsen Naturvårdsverket.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Naturvårdsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I dagsläget är det okänt vilka brister i tillgänglighet som finns på webbplatsen Naturvårdsverket.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi har idag inte fullständig kunskap för vilka brister som finns på Naturvårdsverket.se. Kontakta därför gärna oss om du upplever hinder på webbplatsen.

Du kan skicka e-post till oss eller kontakta Kundtjänst, telefon 010-698 10 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsen publicerades 2021.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 20 september 2021.