Tillgänglighet för Miljödataportalen

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Miljödataportalen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten. Den här texten beskriver hur Miljödataportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Miljödataportalen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss.

Om du behöver innehåll från Miljödataportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Naturvårdsverkets kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Miljödataportalens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven
 • Det finns fel i html-koden som bryter mot kraven i EN 301 549 och WCAG 2.1. Tjänsten är byggd med gamla html-standarder som har sämre stöd för tillgänglighet, WCAG 4.1.1
 • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1
 • Det finns tillgänglighetsbrister i layouttabeller, ramar (iframe), klickbara ikoner, knappar och länkar som fäller ut och ihop innehåll, WCAG 4.1.2. För skärmläsaranvändare fungerar därför inte tjänsten. 
 • Det finns tillgänglighetsbrister i tabeller, sökresultatsida, listor och rubriker WCAG 1.3.1
 • Det finns tillgänglighetsbrister i formulären och dess felmeddelanden, WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.1  och WCAG 3.3.3
 • Det finns tillgänglighetsbrister i sökfunktionen för skärmläsare, WCAG 4.1.3
 • Färg används i länkar och i kontaktformuläret som det enda sättet att förmedla information eller särskilja objekt, WCAG 1.4.1
 • Formulärsobjekt använder inte autocomplete. Tekniken fanns inte när tjänsten byggdes, WCAG 1.3.5
 • Kontrasten mellan grafik och bakgrund är otillräcklig i vissa fall, WCAG 1.4.11
 • Språkangivelser saknas på sökfunktionen,  WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2
 • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4
 • Det finns tillgänglighetsproblem när gränssnittet ska anpassa sig till mindre skärmstorlekar, WCAG 1.4.10
 • Det finns tillgänglighetsproblem i samband med tangentbordsnavigering, till exempel kan man inte klicka sig vidare från träffarna i sökresultatet och tangentbordsfokus saknas, WCAG 2.1.1, WCAG 2.4.1, WCAG 1.3.2 och WCAG 2.4.7
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • kartor som inte är avsedda för navigering,
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Miljödataportalen. Senaste bedömningen gjordes den 31 juli 2020.

Webbplatsen publicerades 2010. 

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.