Tillgänglighet för Medelstora förbränningsanläggningar, e-tjänst för att lämna in uppgifter

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten på något annat format kan du skicka e-post till oss.

Om du behöver innehåll från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i e-tjänst tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven
 • Det finns fel i html-koden som bryter mot kraven i EN 301 549 och WCAG 2.1, WCAG 4.1.1 och WCAG 4.1.2
 • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1
 • Förloppsindikatorn högst upp visar vilka steg som är klara, vilket steg användaren är i och vilka som inte är påbörjade. Det framgår inte för skärmläsaranvändare vilka steg som är klara och var denna är just nu. I smal vy lägger sig spara-knappen under en meny-knapp som beskrivs som "Toggle navigation". Den behöver en svensk beskrivning, WCAG 4.1.2
 • Positionen för anläggningen anges utifrån postort. Användaren bör även ange en exakt position och detta görs genom att placera en kartnål i kartan. Det finns inget alternativt sätt att göra detta på, om inte användaren kan justera manuellt får positionen utifrån postort vara tillräckligt god, WCAG 1.1.1
 • Det finns tillgänglighetsbrister i tabeller, rubriker och rubrikstruktur, WCAG 1.3.1
 • Det finns tillgänglighetsbrister i formulären och dess felmeddelanden, WCAG 1.3.1, WCAG 3.2.2, WCAG 2.4.6 och WCAG 3.3.1. Autocomplete används inte, WCAG 1.3.5
 • Färg används i länkar ibland som det enda sättet särskilja dem från vanlig text, WCAG 1.4.1
 • Kontrasten mellan grafik och bakgrund är otillräcklig i vissa fall, WCAG 1.4.11 och WCAG 1.4.3
 • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4
 • Det finns tillgänglighetsproblem i samband med tangentbordsnavigering, WCAG 2.1.1 och WCAG 2.4.7
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av e-tjänsten. Senaste bedömningen gjordes den 9 juli 2020.

E-tjänsten publicerades i december 2018.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.