Uppgifter om Naturvårdsverkets medarbetare på publik webbplats

2022-10-28 NYHET Uppgifter om medarbetare på Naturvårdsverket har upptäckts på en publik webbplats. Det är i nuläget okänt om publiceringen av dessa uppgifter har ett samband med det dataintrång som inträffade i myndighetens it-system i början av oktober.

Naturvårdsverket har efter det dataintrång som upptäcktes den 5 oktober arbetat med omfattande säkerhetsanalyser för att se vilken information som har kopierats och vilka konsekvenser det fått. Analyserna har fortsatt även efter myndighetens IT-system öppnades upp igen den 17 oktober.

De personuppgifter som upptäckts på en publik webbplats innehåller inte några sekretessbelagda uppgifter om Naturvårdsverkets medarbetare. Det finns i nuläget inga uppgifter om att annan information har publicerats publikt. 

– Alla våra medarbetare har informerats om händelsen och vi ser allvarligt på det inträffade. Vi har kontaktat webbplatsen och bett dem avlägsna informationen, säger Håkan Svaleryd, chef för förvaltningsavdelningen på Naturvårdsverket. 

Anmälan om dataintrånget till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer att kompletteras, då det inte kan uteslutas att det finns ett samband mellan händelserna. Polismyndigheten som arbetar med förundersökningen om dataintrånget är också underrättad.