Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

En gemensam rapport från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Sveriges geologiska undersökning visar att fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden i Sverige.

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar i rapporten tolv förslag för att stödja och utveckla verksamheter i Sverige som kan utgöra delar av en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.  

Myndigheterna lägger tillsammans i en ny rapport tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och fyra av dem är åtaganden som myndigheterna själva av ser att genomföra.

 Myndigheterna föreslag ryms inom fyra områden;

  • Stärkt samordning och samverkan inom stat, akademi och näringsliv, för att proaktivt hantera områdets snabba utveckling, i Sverige, Norden och EU.
  • Säkrad hållbar råmaterialförsörjning av innovationskritiska råmaterial nödvändiga för klimat- och energiomställningen.
  • Förstärkta insatser och medel för forskning, innovation och affärsutveckling längs batterivärdekedjan utifrån svenska styrkeområden och i de delar där kedjan är svag och behoven stora.
  • Förstärkta insatser för kompetensförsörjning för att möta behoven av humankapital och kompetens inom den pågående elektrifieringen. 

– Den kommande batteriförordningen på EU-nivå är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar batterivärdekedja. Vår gemensamma rapport visar att fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Läs mer 

Kontakt

Jakob Rindegren, handläggare producentansvar för batterier
010-698 17 77
jakob.rindegren@naturvardsverket.se