Sverige står värd för 50-årsfirandet av Världsmiljödagen

2022-05-09 PRESSMEDDELANDE Världsmiljödagen firas varje år över hela världen den 5 juni. I år är det också 50 år sedan Världsmiljödagen instiftades på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Under dagen kommer det att ordnas mängder av aktiviteter i hela landet, från norr till söder. Temat för dagen är Only One Earth – En enda jord, och fokuserar på vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och på behovet av att ställa om till en grönare livsstil.

−Sverige har visat ett starkt engagemang för miljöfrågor, både på hemmaplan och som en drivande kraft i det internationella samarbetet, och jag tackar Sverige för värdskapet för Världsmiljödagen, säger Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram. - I år kommer vi att fortsätta att öka den globala medvetenheten om det brådskande behovet av att ta itu med den tredubbla planetära krisen med klimatförändringar, naturförluster och föroreningar - vi har trots allt bara en jord, fortsätter Andersen.

Världsmiljödagen arrangeras av FN:s miljöprogram UNEP och syftar till att uppmärksamma hur vi människor måste bryta med dagens utveckling där vi tär på naturen och dess resurser. Fokus för dagen ligger därför på aktivering och budskap om att alla kan göra något - även små steg i vår egen vardag gör skillnad. Särskild vikt läggs vid ungas engagemang och delaktighet.

Söndag den 5 juni kommer företag, ideella föreningar, myndigheter, kommuner, skolor och andra engagerade att arrangera aktiviteter i hela landet för att visa att alla kan göra något för vår enda jord. Bland alla aktiviteter kan nämnas en insektsrestaurang som kommer att invigas i naturum Färnebofjärden, Skansen som kommer att göra digitala äventyr om biologisk mångfald, Håll Sverige Rent som kommer att anordna skräpplockning i hela Sverige och Havoteket i Helsingborg som har fokus på en hållbar havsmiljö.

−Betydelsen av naturen som källa till hälsa och välmående kommer att lysa igenom under Världsmiljödagen. När Sverige i år står värd bjuder en rad organisationer in till kreativa aktiviteter. Jag hoppas att andra länder låter sig inspireras av hur den svenska allemansrätten bidrar till miljöintresse och respekt för naturvärden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Det är Naturvårdsverket som samordnar aktiviteterna i Sverige inför Världsmiljödagen 2022. Världsmiljödagen firas i 150 länder och alla som vill och kan uppmuntras att engageras sig antingen i konkreta handlingar, exempelvis på orten där man bor, eller genom att göra sin röst hörd i digitala kanaler under #OnlyOneEarth

Mer information om dagen och aktiviteterna:

www.varldsmiljodagen2022.se

https://www.worldenvironmentday.global/

Twitter: @vmd2022

Instagram: @varldsmiljodagen2022 #OnlyOneEarth

Tidigare Världsmiljödagar har hållits i många länder genom åren och uppmärksammat olika miljöhot och sätt att tackla dessa. Exempelvis skador på ozonskiktet 1977, giftiga kemikalier i grundvattnet 1981, klimatförändringar och ökenspridning 1992 och Millenium Ecosystem 2001, havsskräp och plastföreningar genom Clean Seas 2017.

Kontakt

Hanna Berggren, uppdragsledare Världsmiljödagen, 010-698 17 82, 073-247 46 97, hanna.berggren@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se