Streama kunskap om naturen

2021-11-15 NYHET Myror och monster, tranornas bed and breakfast, insektsvärldens fula ankungar och mycket mer. Just nu delar många naturum över hela landet med sig av sin kunskap om djur, natur, historia, miljö och hållbarhet via Kunskapskanalen och urplay.se. En del i serien kommer att rikta sig speciellt till barn.

Naturvårdsverket har initialt samordnat satsningen och de cirka 20 naturum som medverkar har själva valt tema för sina program. Syftet med alla Sveriges 32 naturum är att väcka människors intresse för naturen och ge kunskap som skapar mervärde till naturupplevelsen. 

- Vi ser detta som folkbildningsprojekt för att öka kunskap och förståelse kring naturvård, artrikedom, hållbarhet och respekt för djur och natur i allmänhet. Att på detta sett nå ut till en digital publik som kan ta del av kunskapen oberoende av tid och plats tycker vi är positivt, säger Linda Sörnäs, samordnare för naturum på Naturvårdsverket. 

Porten till naturen

Naturum fungerar som en port till naturen som ska inspirera till att vilja ge sig ut och utforska naturen på egen hand. En viktig målgrupp för Sveriges naturum är skolklasser och en del i serien som kommer under våren är riktad till barn.

- Kunskap ger en rikare upplevelse då man kan känna igen växter och djur och se det som är unikt eller typiskt för ett naturområde. Eftersom elever inte har haft samma tillgång till naturum under pandemin hoppas vi att detta kommer användas i skolor, som en del av undervisningen, säger Linda Sörnäs. 

Upplevelser för alla

I naturum på plats finns utställningar och till exempel interaktiva upplevelser av områdets växter, djur och kulturhistoria, personal som ger tips om utflyktsmål och vandringar, och programaktiviteter som föreläsningar och guidningar. Naturum ska vara tillgängligt och inspirerande för alla oavsett förkunskaper, ålder och intressen. 

Programmen sänds löpande i Kunskapskanalen under hösten och vintern. 
Här samlas alla program på urplay.se 

Kontakt

Linda Sörnäs, samordnare för naturum på Naturvårdsverket.

010-698 16 47, linda.sornas@naturvardsverket.se

Det här är Sveriges naturum

  • Sverige har 32 naturum, från Abisko i norr till Öresund i söder.
  • 23 är statliga och drivs med anslag från Naturvårdsverket, övriga drivs (oftast) av en kommun, med visst bidrag från Naturvårdsverket.
  • Naturum ligger oftast i anslutning till besöksvärd natur, till exempel vid en nationalpark eller annat skyddat område.
  • Syftet med naturum är att väcka människors intresse för naturen. De ska på ett inspirerande sätt bidra till ökad kunskap om natur, naturvård och människors påverkan på naturen. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.