Starkare skydd för 150 tropiska trädarter och 160 groddjur

2022-12-02 PRESSMEDDELANDE På partsmöte i Panama i november togs flera viktiga beslut för att uppnå en uthållig handel med 150 tropiska trädarter. Beslut fattades också om att stärka skyddet av 100 haj- och rockarter, 160 groddjur och 50 reptilarter.

Flera förslag lades fram av EU tillsammans med sju andra länder; Benin, Colombia, Elfenbenskusten, Kanada, Liberia, Senegal och Togo. Samtliga förslag antogs genom omröstning och innebar att drygt 150 tropiska trädarter CITES-listades. Några av arterna är ipe, afrikansk mahogny och cumaru. Listningen innebär att det krävs tillstånd för export och att tillstånd ges om handeln inte bedöms skada artens fortsatta bestånd. 

−Den globala handeln med tropiskt timmer från Afrika och Latinamerika regleras nu bättre. Det är en stor framgång och ger möjligheter för ett uthålligt nyttjande av dessa arter, som har nyckelfunktioner i sina ekosystem. Beslutet är ett steg närmare hållbar handel för dessa 150 trädarter, säger Björn-Axel Beier, handläggare på Artenheten, Naturvårdsverket.

Sverige, genom EU, har länge drivit på för bättre möjligheter för uthållig handel med tropiskt timmer. Vid mötet i november samlades drygt 160 av CITES-konventionens parter på partsmöte i Panama. CITES-konventionen (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) reglerar handeln med arter och deras produkter för att säkerställa att handeln sker på ett hållbart sätt och inte bidrar till arternas utrotning.

Stärkt skydd för flera hotade djurarter

På partsmötet beslutades även att lista närmare 100 haj- och rockarter, 160 amfibier inklusive tropiska grodor, 50 reptil- och sköldpaddsarter samt flera sångfågelarter.

Bland de CITES-listade arterna finns hotade eller akut hotade arter, enligt från IUCN (International Union for Conservation of Nature). Dessa arter får tack vare CITES-listningen ett stärkt skydd och därigenom förbättrade möjligheter att överleva i framtiden. Flera arter som idag inte är hotade har stora likheter med de hotade arterna och listades därför också för att förebygga, och på ett effektivare sätt implementera CITES-konventionen. Det underlättar tullmyndigheternas kontroller och kan bidra till att minska smuggling.

−Att lista alla arter i ett släkte eller familj är också ett försök till att bevara de arter som riskerar att bli hotade av internationell handel, kommenterar Björn-Axel Beier.

Mer hållbar handel för den som importerar och handlar med de listade arterna

Trä- och byggvaruhandeln och instrumenttillverkare är några av de som påverkas av de nya villkoren för listade tropiska timmerarter. Genom att använda timmer som antingen inte är hotat eller som finns med på CITES-listningen så blir nyttjandet mer uthålligt och bidrar till en långsiktigt hållbar handel av dessa trädarter.

Den som säljer eller är konsument av CITES-listade djur- eller växtarter behöver också ha koll på vad som gäller för den aktuella arten inför handel.

Informationsutbyte behövs för framgångsrikt genomförande av regleringen

CITES-listningarna förbjuder i de flesta fall inte handel så länge den är hållbar och har laglig grund. Regleringen skapar förutsättningar för en varaktig handel och kan även bidra till att stödja lokalsamhällets nyttjande av naturresurser genom att stärka förvaltningen. En listning bidrar även till att samla data om den internationell handeln av de berörda arterna.

−Reglering genom CITES ger bra förutsättningar men för att få ett framgångsrikt genomförande är det viktigt med samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter som Jordbruksverket, Polisen, Tullverket, länsstyrelserna och andra länders nationella CITES-myndigheter, säger Olof Ekström, handläggare på Naturskyddsenheten, Naturvårdsverket.

Läs mer om handel med hotade arter

Läs mer om CITES på konventionens webbplats

Kontakt:

Björn-Axel Beier, handläggare Artenheten, 010-698 15 39,
bjorn-axel.beier@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se