Spillvärme från Bolidens smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna med stöd av Klimatklivet

2022-01-14 NYHET Naturvårdsverket har beviljat Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft AB Klimatklivsstöd på totalt 125 miljoner kronor för investeringar som ska omvandla spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.

Klimatvinsten uppstår framför allt genom att Skellefteå Kraft kommer att kunna upphöra med att elda torv. Totalt beräknas investeringen spara nära 26 tusen ton CO2 per år. 

-  Inom industrin finns ofta spillvärme som inte är lönsam att ta tillvara, men med ekonomiskt stöd kan en energieffektivisering ändå bli intressant. Samarbeten mellan industri och kommunala bolag ökar möjligheterna till energieffektivisering och minskade klimatutsläpp och vi vill se fler sådana ansökningar till Klimatklivet, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket.

Investeringarna kommer också att leda till stabilare energiförutsättningar för Boliden Rönnskärs verksamhet utan ökade koldioxidutsläpp.

-  Det är ett mycket positivt besked! Investeringsstödet ger oss förutsättningar att gå vidare med planerna att ta tillvara mer överskottsvärme från Boliden Rönnskär och bidra till Skellefteås hållbara utveckling, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär.

Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.

-  Det är mycket glädjande! Detta ger oss även en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme, Skellefteå Kraft.

***

Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Sista ansökningsomgången är i september.  

Kontakt

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Jennifer Carlestam, handläggare Klimatklivets industrienhet, 010-698 17 04, Jennifer.Carlestam@Naturvardsverket.se