Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

2022-11-03 NYHET Nu kan ideella organisationer ansöka om stöd från Naturvårdsverket för att öka kunskapen om allemansrätten . Ansök senast den 2 december för att få ta del av de medel vi fördelar under 2023.

Allemansrätten ger alla i Sverige möjlighet att vistas i naturen – med omtanke för djur, natur, markägare och medmänniskor.

Naturvårdsverket ser att det finns många organisationer och föreningar runt om i Sverige som har möjlighet att sprida information om allemansrätten och delar därför ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om den.

Etablerade ideella organisationer som arbetar med natur-, miljö- eller friluftslivsfrågor och som har varit verksamma i minst tre år kan söka bidrag. 

Unik möjlighet med gemensamt ansvar

Viktiga mål för friluftspolitiken är att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

- Bidraget ska i förlängningen leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar, säger Lisa Diehl, handläggare på Naturvårdsverket. 

I urvalet av projekt prioriteras en spridning mellan olika typer av informations- och kommunikationsinsatser. 

- Lite förenklat ser vi att det finns två olika typer av satsningar som vi ger medel till: övergripande satsningar, som många som kommunicerar om allemansrätten sedan kan använda, och målgruppsnära aktiviteter som omsätter kunskapen i praktisk handling, säger Lisa Diehl.

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket senast den 2 december.  Bidragen betalas ut under förutsättning att medel finns tillgängliga under 2023.

Kontakt

Lisa Diehl, handläggare på Friluftslivsenheten, 010-698 12 78, lisa.diehl@naturvardsverket.se

Läs mer och ansök genom att klicka på "Öka kunskapen om allemansrätten" här nedanför.