Revidering av statistik för plastbärkassar 2020

2021-06-02 NYHET I den årliga statistiken för plastbärkassar har uppgiften om mängden mycket tunna plastbärkassar (med en väggtjocklek under 15 mikrometer) reviderats till 48 st per person efter att vi fått in uppdaterade siffror från en uppgiftslämnare. Vi gick tidigare ut med att mängden var 55 st per person 2020.

Detta påverkar inte uppföljningen av minskningsmålet på 40 plastbärkassar per person till 2025 då målet avser tunna plastbärkassar (med en väggtjocklek på 15–50 mikrometer).

Användningen av plastbärkassar har minskat med 26 procent – skattens påverkan är tydlig

Kontakt

Agnes Willén, handläggare Miljögiftsenheten
010-698 12 59
agnes.willen@naturvardsverket.se

Emma Nord-Norén, handläggare Återvinningsenheten
010-698 12 18
emma.nord-noren@naturvardsverket.se